Dragalian@s

POTENCIAL EDUCATIU

 

Nombrosos docents estan utilitzant el potencial de Dragal per desenvolupar activitats d’animació a la lectura entre els seus alumnes, així com el tractament de continguts d’història, art o etnografi a.

Dragal està potenciant entre l’alumnat la investigación local d’històries sobre dracs, éssers mitològics i llocs màgics.

Però també sobre art i cultura, simbologia, la cristianització i cultes pagans o l’adolescència i l’assetjament escolar.

 

UNIVERS DIGITAL

L’univers literari de Dragal, amb identitat pròpia, també ha iniciat la seva migració a l’univers digital a través d’un projecte web educatiu, la fase experimental del qual es va desenvolupar a Galícia durant el curs 2013-2014 en 9 centres de secundària.

Amb la lectura de Dragal, el professorat va poder realitzar múltiples activitats d’animació a la lectura, diferents i atractives. Després de l’èxit assolit, enguany s’amplia el Proxecto Dragal: seran 14 els centres públics de secundària participants.

Després de l'èxit aconseguit, en la segona edició del Proxecto DRAGAL (curs 2014-2015) l'experiència es va ampliar a 11 centres de les quatre províncies gallegues. En aquesta ocasió es van implicar 659 alumnes i 55 professors de diverses assignatures.